Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini – otvoren do 3. ožujka 2024.

Datum objave: 2.2.2024.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: P/21633449

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2.2.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 3.3.2024.

Prihvatljivi korisnici: udruge iz sustava sporta

Svrha poziva: Kroz izvaninstitucionalnu potporu, sufinanciranjem programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, programa organiziranja nacionalnih sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima i programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, razvit će se i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja za 2024. godinu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini, Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programska područja PP1 i PP2. Za programsko područje PP3, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 eura, a najveći 50.000,00 eura.

Intenzitet potpore:  Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Ukupna sredstva: Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. u ukupnome iznosu od 3.446.909,00 eura, po područjima i iznosima kako slijedi:

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, planirana vrijednost iznosi 1.830.000,00 eura;
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi 800.000,00 eura;
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana vrijednost iznosi 800.000,00 eura

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: mint.gov.hr

Dokumentacija