Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

Datum objave: 1.2.2023.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.2.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 2.3.2023.

Prihvatljivi korisnici: udruge iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Svrha poziva: Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Sažetak: Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje, i to za programe koji se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem Prihvatljivi su programi koji će poticati sveopću populaciju na bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem.

Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske

Prihvatljivi su programi koji za cilj imaju organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanje na sportskim natjecanjima s ciljem uključivanje što većeg broja sportaša, djece i mladih iz Republike Hrvatske u natjecateljske programe, a isto tako i omogućiti sportašima sudjelovanje na sportskim natjecanjima međunarodnog karaktera koja se organiziraju izvan Republike Hrvatske.

Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja

Prihvatljivi su oni programi koji za cilj imaju organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj s ciljem uključivanja što većeg broja sportaša u programe međunarodne sportske suradnje koji stvaraju uvjete za postizanje vrhunskih sportskih postignuća.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Za programsko područje PP1 i PP2: najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura;

Za programsko područje PP3: najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.

Intenzitet potpore:  80%

Ukupna sredstva za 2023., 2024. i 2025. godinu:

  • Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, programsko područje – PP1, planirana vrijednost iznosi 1.278.000,00 eura;
  • Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na natjecanja izvan Republike Hrvatske, programsko područje – PP2, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 eura;
  • Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, programsko područje – PP3, planirana vrijednost iznosi 400.000,00 eura.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija