Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini

Datum objave: 4.1.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 4.1.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 3.2.2022.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji Projektne prijave su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište) ili za nju imaju Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji.

Svrha poziva: Cilj poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz izgradnju novih, poticanje i planiranje rekonstrukcije postojećih te opremanje sportskih građevina na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta u 2022. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

  • izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
  • opremanje sportskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

Sportske građevine nalaze se na području Republike Hrvatske te se prihvatljive aktivnosti provode u vremenu od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Intenzitet potpore:  Zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnogneto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija