Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«

Datum objave: 30.12.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-08.06.02.00.1.-03

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Sažetak: Putem novog Natječaja za Mjeru 8.6.2. dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 10 tisuća do 1 milijun eura po jednom projektu, a ukupan raspoloživi iznos za natječaj je 147.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  2. Kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.)
  3. Instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva
  4. Izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i  rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje,  skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare,  parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači,  atomizeri itd.)
  5. Opći troškovi
  6. Nematerijalna ulaganja

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

Intenzitet potpore:  50%

Ukupna sredstva: 147.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija