Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

Datum objave: 12.10.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-06.03.01.00.0-4

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 3.12.2021. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.1.2022. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik  poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost  upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri  Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka  društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000  EUR do 7.999 EUR.

VAŽNO: Dana 12.11.2021. objavljena je prva Izmjena poziva kojom se pomiče rok za dostavu projektnih prijedloga. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim  gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu  proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o  provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu  Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih  gospodarstava“ – provedbu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju  malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Korisnik mora podnijeti poslovni plan za jedan sektor (razred iz EVPG) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe.
  • Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom.
  • Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar  odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog  kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na  veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom. Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora  energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.
  • Popis prihvatljivih troškova u sklopu aktivnosti kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije  i/ili digitalizaciji nalazi se u Prilogu 6 Natječaja.
  • Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.
  • Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 15.000EUR fiksno

Intenzitet potpore:  100% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 112.500.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija