Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Datum objave: 17.6.2022.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-05.02.01.00.0-15

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 24. lipnja 2022. godine od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29. srpnja 2022. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 17. lipnja 2022. godine, petnaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta za:

• štete uzrokovane prirodnom nepogodom koja je nastala nakon 1.1.2022. godine

• štete uzrokovane katastrofalnim događajem (zlatna žutica).

Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Intenzitet potpore:  100% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 20.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Dokumentacija