Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

Datum objave: 2.12.2019.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.03.00.0-03

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2. siječnja 2020. godine od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

VAŽNO: Dana 3. ožujka 2021. godine je objavljena treća izmjena Poziva kojom se povećava iznos raspoloživih sredstava za dodatnih 85 milijuna kuna. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 10. lipnja 2020. objavljena je Izmjena Poziva kojom se produžuje rok za dostavu projektnih prijedloga do 30.9.2020. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. natječaj za provedbu tipa operacije  4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“, unutar kojeg je moguće dobiti do 1.000.000,00 EUR bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljivi troškovi su:

  • građenje i rekonstrukcija objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • nabava postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • građenje i rekonstrukcija objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i instrastrukturom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi do 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, a za korisnike početnike do 100.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati za dodatnih 20% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, odvija se u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

Ukupna sredstva: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 185.000.000,00 HRK.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link