Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Datum objave: 2.12.2019.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.02.00.0-06

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2. siječnja 2020. godine od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“, unutar kojeg je moguće dobiti do 300.000,00 EUR bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljive aktivnosti su građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna sredstva: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link