Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Datum objave: 23.11.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.02.00.0-07

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Građenje/rekonstrukcija i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
  2. Nabava strojeva i opreme za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor)
  3. Opći troškovi
  4. Nematerijalni troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet potpore:  Do 50 %

Ukupna sredstva: 50.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija