Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

Datum objave: 23.11.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.01.02.0-08

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje (reprocentri), uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  2. Nabava poljoprivredne mehanizacije za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući traktor i gospodarska vozila)
  3. Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  4. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
  5. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (eu) br. 1305/2013
  6. Opći troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet potpore:  Do 50 %. Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Ukupna sredstva: 250.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija