Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

Datum objave: 2.12.2019.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.01.02.0-06

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2. siječnja 2020. godine od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojim se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo, unutar kojeg je moguće dobiti do 500.000,00 EUR.  

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova),

b) do 500.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova),

c) a za korisnike početnike do 100.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna sredstva:

– 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)

– 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova)

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link