Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Datum objave: 1.12.2023.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: SP ZPP-73.03. – I

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 4.3.2024. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.4.2024. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija
  • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Svrha poziva: Svrha natječaja je potaknuti fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom na korištenje obnovljivih izvora energije u obavljanju djelatnosti.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023).

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 15.000 EUR, a najviša 300.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet javne potpore je 65 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Dokumentacija