Natječaj za financiranje projekta, programa i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja u 2019. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, sukladno Programu javnih potreba Splitsko – dalmatinske županije objavljuje natječaj za finananciranje programa predškolskog odgoja. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Cilj: Iskazivanje potreba i osiguravanje financijske potpore za projekte, programe i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja.

Prihvatljivi korisnici: 

• Proračunski korisnici drugih proračuna i privatni vrtići (za sufinanciranje seminara,unapređenje objekata i nabavu opreme ili didaktičkih sredstava i pomagala) 
• Jedinice lokalne samouprave (Uređenje i izgradnja sportskih objekata)

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 715.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i iznos potpore:
• sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija planirano je 35.000,00 kuna
• uređenje objekata i nabavu opreme 200.000,00 kuna
• nabava didaktičkih sredstava i pomagala 140.000,00 kuna i
• unapređenje standarda predškolskog odgoja planirano je 340.000,00 kuna

Izvor: www.dalmacija.hr 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.