Natječaj 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima: nerazvrstane ceste

Datum objave: 22.12.2023.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: SP ZPP-73.13. – I

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 25.3.2024.od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 25.4.2024. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave

VAŽNO: Dana 8. veljače 2024. godine objavljena je Prva izmjena Natječaja kojom se odredbe Natječaja usklađuju s izmjenama Pravilnika te se mijenja rok za dostavu Zahtjeva za potporu na razdoblje 25.3.2024. – 25.4.2024. Više na poveznici…

Svrha poziva: ulaganje u građenje (izgradnja ili opremanje) nerazvrstanih cesta

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 22. prosinca 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: građenje (izgradnja ili opremanje) nerazvrstanih cesta

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000,00 EUR, a najviša 2.000.000,00 EUR. Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog i drugog dijela Zahtjeva za potporu (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Ukupna sredstva: 30.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: ruralnirazvoj

Dokumentacija