Natječaj 73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima

Datum objave: 26.4.2024.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: SP ZPP-73.12 – I

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 1.7.2024. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.7.2024. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika
 • korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije
 • projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira
 • projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)
 • korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Svrha poziva: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas 26. travnja 2024. godine prvi Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 1. izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 2. izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 3. izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 4. izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 5. kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 6. kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 7. restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 8. sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 9. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 10. nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Napomena vezana uz prikupljanje ponuda i provedbu nabave: Za sve prihvatljive materijalne troškove te troškove kupnje ili razvoja računalnih programa korisnik je obvezan provesti postupak nabave putem EONA-e nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu sukladno Prilogu 5 ovoga Pravilnika. Postupak nabave putem EONA-e ne provodi se za troškove kupnje zemljišta i objekata te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu/korisniku 30.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna sredstva: Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 15.000.000,00 EUR-a od čega:

 • 13.500.000,00 EUR-a za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima
 • 1.500.000,00 EUR-a za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači.

Napomena o načinu podnošenja ZzP: Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, zahtjev za potporu elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a i to vjerodajnicom visoke ili značajne razine sigurnosti.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Dokumentacija