Natječaj 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

Datum objave: 20.7.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.01.01.0-07

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 24.8.2020. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020. do 12:00

Prihvatljivi korisnici:

  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj.

VAŽNO: Dana 27.11.2020. objavljena je obavijest o produljenju roka za dostavu projektnih prijedloga do 31.12.2020. godine. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru krumpira.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 20.  srpnja 2020. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“– provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Građenje/rekonstrukcija i/li opremanje objekata za skladištenje ili dugoročno čuvanje krumpira, te ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima i opremom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR

b) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte i

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

Intenzitet potpore:  50%

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija