Najava poziva za poduzetnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do kraja ovog mjeseca objavit će prva dva poziva za mikro, male i srednje poduzetnike iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Svrha ove dodjele je direktna pomoć tranziciji hrvatske ekonomije prema resursno učinkovitom i održivom gospodarstvu, te implementacija inovacija, razvoja i primjene novih (digitalnih) tehnologija. Riječ je o dva poziva na dodjelu bespovratnih sredstava – „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ i „Komercijalizacija inovacija“, čija je objava planirana 31. ožujka 2022.

„Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Pozivom „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ poticat će se investicije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzeća koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama. Riječ je o projektima čiji se proizvodi i usluge nalaze u predkomercijalnoj fazi i zahtijevaju dodatna financijska ulaganja za dovršetak tehnološke spremnosti.

Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosit će 141,7 milijuna kuna, s najnižim iznosom bespovratnih sredstava od 200.000 kuna i najvišim od 1.000.000 kuna.

Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. Projektne aktivnosti trebale bi se završiti u roku od 24 mjeseci. Usporedno s financiranjem, korisnici će biti obvezni proći osposobljavanje o spremnosti za investicije u organizaciji pružatelja kojeg odabere provedbeno tijelo. Osposobljavanje će sadržavati element podizanja svijesti kao osnovnu podršku koja je potrebna početnicima. Izgradnja kapaciteta iz osposobljavanja može identificirati nedostatke i otkriti potrebu za određenim vanjskim uslugama (odvjetničke usluge za ugovore, intelektualno vlasništvo itd.), koje se mogu nabaviti iz bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi korisnici uključuju inovativne MSP-ove, do pet godina od registracije, koji nisu nastali spajanjem. Prema Općoj uredbi o skupnom izuzeću (engl. General Block Exemption Regulation – GBER), inovativni MSP je MSP:

(a) koji tijekom postupka odabira može dokazati da će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal,

ili

(b) čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10% njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora.

„Komercijalizacija inovacija“

Potpora u okviru poziva „Komercijalizacija inovacija“ bit će namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovdje se radi o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. Projektima koji doprinose zelenoj tranziciji dodijelit će se dodatni bodovi.

Ukupna vrijednost natječaja je 380 milijuna kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosit će 760.000 kuna, a najviši 5,32 milijuna kuna.

Financirane projektne aktivnosti trebale bi rezultirati lansiranjem proizvoda (roba ili usluga) koji su novi na tržištu. Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge. Na primjer, prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda uključuju dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Prihvatljive aktivnosti za pripremu lansiranja proizvoda uključuju pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.

Prihvatljivi korisnici su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. Kroz kriterije odabira, program će dati prioritet prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji. Nadalje, u osmišljavanju sheme angažirat će se i konzultacije s Tematskim inovacijskim vijećima i drugim dionicima, a odražavat će prioritete pametne specijalizacije kroz proces EDP-a.

Informacije o pozivima i načinu prijave objavljivat će se na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/) i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (https://planoporavka.gov.hr/).

Ukupno će se, kroz komponentu „Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo“ iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, dodijeliti 2,86 milijardi kuna za poticanje inovacija mikro, malih i srednjih poduzeća.

Izvor: mingor