NAJAVA Javnog poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: KK.04.1.1.02

Status: U najavi

Prihvatljivi korisnici: Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti.

Svrha poziva: Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Sažetak: Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 266 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 350 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti čak 20 milijuna kuna.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Mjere energetske učinkovitosti
  • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju
  • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
  • Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 350.000,00 HRK – 20.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (de minimis): 85% za mikro i male, 85% za srednje i 85% za velike poduzetnike.

Mjere energetske učinkovitosti (program dodjele državnih potpora): 65% za mikro i male, 55% za srednje i 45% za velike poduzetnike.

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju (program dodjele državnih potpora): 80% za mikro i male, 70% za srednje i 60% za velike poduzetnike.

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (program dodjele državnih potpora): 65% za mikro i male, 55% za srednje i 45% za velike poduzetnike.

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost  (de minimis): 85% za mikro i male, 85% za srednje i 85% za velike poduzetnike.

Ukupna sredstva: 266.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: esavjetovanja