KREATIVNA EUROPA – Potpora za Novinarsko partnerstvo 2021

Referentni broj: CREA-CULT-2021-JOURPART

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 23.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.8.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • neprofitne, javne ili privatne medijske kuće (uključujući pisani / internetski tisak, radio / podcaste, TV itd.),
  • medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove, organizacije za osposobljavanje fokusirajući se na medijske profesionalce

Svrha poziva:

Cilj poziva za Novinarska partnerstva je pomoći širem europskom sektoru informativnih medija da postane održiviji i izdržljiviji doprinoseći pouzdanom izvještavanju o tekućim događajima, informiranoj i inkluzivnoj demokratskoj raspravi, razvoju vještina, zapošljavanju profesionalaca i novinara te slobodnom, raznolikom i pluralističkom medijskom okruženju.

Sažetak:

Kreativni inovativni laboratorij želi potaknuti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora. Kreativni inovativni laboratorij će olakšati stvaranje inovativnih rješenja (npr. alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i / ili kulturni sektor.Prioriteti Međusektorskog potprograma su:

  • pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj suradnji u području politika, kulture u smislu socijalnog uključivanja u pogledu, umjetničke slobode te promicanja Programa
  • poticanje inovativnih pristupa stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te sadržaju u kulturnim i kreativnim sektorima,uzimanjeu obzir digitalizaciju
  • promicanje međusektorskih aktivnosti usmjerenih na strukturne i tehnološke promjene s kojima se suočavaju mediji, poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim u digitalnom okruženju;
  • pružanje potpore uspostavi deskova Programa u zemljama sudionicama i aktivnostima deskova Programa te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

  • Poticanje suradničke poslovne transformacije – razviti nove i bolje modele prihoda i upravljanja, nove pristupe razvoju publike, marketingu, razvoj zajedničkih profesionalnih / tehničkih standarda, nove vrste redakcija, sindikalne mreže ili druge modele za razmjenu sadržaja između novinskih medija širom EU, ili pružiti pomoć malim organizacijama za razvijanje poslovne spremnosti. Projekti mogu uključivati ​​događaje, online edukacije i radionice za medijske profesionalce, programe razmjene, mapiranje najboljih praksi, razvoj tehničkih standarda u cijelom sektoru, izradu praktičnih vodiča, razvoj i testiranje platformi i tehničkih rješenja za razmjenu ideja i najbolje prakse, promotivne aktivnosti ili druge aktivnosti kojima je cilj održivost sektora.
  • Poticanje projekata suradničkog novinarstva – povećati učinkovitost i kvalitetu izvještavanja. Projekti mogu testirati izvorno izvještavanje i inovativne proizvodne metode i formate, povećati razmjenu najboljih praksi među novinarima i optimizirati tijekove rada za one novinarske žanrove koji zahtijevaju više vremena i sredstava. Projekti mogu uključivati ​​događaje, online edukacije i radionice za novinare, suradnički razvoj smjernica i uredničkih standarda, programe razmjene, mrežne programe mentorstva, financijsku potporu suradničkom novinarstvu, promotivne aktivnosti ili druge aktivnosti kojima je cilj održati kvalitetu i raznolikost novinarstva.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Novinarstvo

Iznos potpore po projektu: /

Intenzitet potpore: 80%

Ukupna sredstva: 7.600.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Izvor: deskkultura

Dokumentacija