KREATIVNA EUROPA – Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2021

Referentni broj: CREA-CULT-2021-INNOVLAB

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 8.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 5.10.2021.

Prihvatljivi korisnici: Projektni prijedlog priprema partnerski konzorcij sastavljen od minimalno 3 prijavitelja, a podnosi ga vodeći partner. U projektima u trajanju do 24 mjeseca, mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne) koje su uspostavljene u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa te u potprogramu MEDIA programa Kreativna Europa.

Svrha poziva: Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Kreativni inovativni laboratorij s početkom provedbe u 2022. godini.Potpora za Kreativni inovativni laboratorij provodi se u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima uključujući i audiovizualni.

Sažetak: Kreativni inovativni laboratorij želi potaknuti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim učinkom na više kulturnih i kreativnih sektora. Kreativni inovativni laboratorij će olakšati stvaranje inovativnih rješenja (npr. alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i / ili kulturni sektor.

Prioriteti Međusektorskog potprograma su:

  • pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj suradnji u području politika, kulture u smislu socijalnog uključivanja u pogledu, umjetničke slobode te promicanja Programa
  • poticanje inovativnih pristupa stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te sadržaju u kulturnim i kreativnim sektorima, uzimajući u obzir digitalizaciju
  • promicanje međusektorskih aktivnosti usmjerenih na strukturne i tehnološke promjene s kojima se suočavaju mediji, poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim u digitalnom okruženju;
  • pružanje potpore uspostavi deskova Programa u zemljama sudionicama i aktivnostima deskova Programa te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

  • Dizajn, razvoj i testiranje inovativnih alata, modela i rješenja primjenjivih u audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima.
  • Cilj aktivnosti jest poticanje konkurentnosti, suradnji, cirkulacija, vidljivosti, dostupnosti, raznolikosti i povećanje publike u svim sektorima.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Kulturni i kreativni sektori

Iznos potpore po projektu: /

Intenzitet potpore: /

Ukupna sredstva: 6.320.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Izvor: deskkultura

Dokumentacija