KREATIVNA EUROPA – Potpora za Europske projekte suradnje 2021

Referentni broj: CREA-CULT-2021-COOP

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 8.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 7.9.2021.

Prihvatljivi korisnici: U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:

 • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
 • najmanje pet organizacije iz pet različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za srednje projekte suradnje (COOP2)
 • najmanje deset organizacija iz deset različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP3)

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima i promovirati inovacije i kreativnost.

Sažetak: Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, inovacija, mobilnosti i razmjene znanja i iskustava.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

Kako bi se usvojili za financiranje, projekti moraju provoditi aktivnosti koje će ispuniti barem jedan od dvaju sljedećih ciljeva:

 • Transnacionalno stvaranje i cirkulacija – tamo gdje je transnacionalna suradnja potrebna iz umjetničkih i financijskih razloga. To je u skladu s pravnom osnovom i njezinim prioritetima kako bi se povećala europska dimenzija umjetničkog i kreativnog procesa. Koprodukcija je također alat za poticanje kreativnosti, dijeljenje resursa i olakšavanje transnacionalne distribucije sadržaja i cirkulacije umjetnika. Projekti će morati uzeti u obzir novi kontekst kao što su briga o zdravlju ili okolišu i integrirati inovativne (digitalne) načine proizvodnje i širenja sadržaja.
 • Inovacija – neophodna je za razvoj sektora i njegovu konkurentnost. Inovaciju treba shvatiti široko. Inovacije nisu nužno tehnološke prirode i mogu uključivati ​​razvoj i eksperimentiranje novih praksi ili novih modela, ali i prijenos i širenje dobrih praksi iz naprednijih europskih regija ili sektora u druge europske regije ili discipline.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

 1. Publika
 2. Socijalna inkluzija
 3. Održivost
 4. Nova tehnologija
 5. Međunarodna dimenzija
 6. Posebni sektorski prioriteti (područje knjige, glazbe, arhitekture, kulturne baštine)

Iznos potpore po projektu:

 • EUR 200.000 – za manje projekte suradnje (COOP1)
 • EUR 1.000.000 – za srednje projekte suradnje (COOP2)
 • EUR 2.000.000 – za veće projekte suradnje (COOP3)

Intenzitet potpore:

 • 80% – za manje projekte suradnje (COOP1)
 • 70% – za srednje projekte suradnje (COOP2)
 • 60% – za veće projekte suradnje (COOP3)

Ukupna sredstva: 60.942.906,00 EUR

Nadležno tijelo: Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Izvor: deskkultura

Dokumentacija