KREATIVNA EUROPA – Potpora za Europske mreže 2021

Referentni broj: CREA-CULT-2021-NET

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 8.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.8.2021.

Prihvatljivi korisnici:

Projektne prijedloge mogu prijaviti pravne osobe (privatna ili javna tijela) osnovane u nekoj od država koje su prihvatljive za projekt Kreativna Europa te mogu dokazati svoje pravno postojanje barem 2 godine prije predaje prijave na natječaj.

Svrha poziva: Cilj potpore akciji Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija jest povećati sposobnost europskih kulturnih i kreativnih sektora za suočavanje sa zajedničkim izazovima i njegovanje talenata, inovacije, napretka i stvaranja radnih mjesta.

Sažetak: Potpora za Europske mreže odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti potpora kulturnim organizacijama koje provode predstavničke mreže europskih kulturnih organizacija temeljene na članstvu i koje pokrivaju širok raspon zemalja sudionica Kreativne Europe. Mreže moraju imati zajedničku misiju, pravila upravljanja i prava i obveze članova, koji su formalno uspostavljeni (u “statutima” ili ekvivalentno) i dogovoreni. Mreže trebaju biti sastavljene od koordinacijskog tijela i njenih članova.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi: Projektne aktivnosti moraju poticati ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • povećati kulturnog pristupa i sudjelovanje u kulturi, kao i angažman publike
  • izgraditi sposobnost za aktivno djelovanje na međunarodnoj razini u Europi i šire
  • pridonijeti Europskom zelenom dogovoru
  • pomoći europskim kulturnim i kreativnim sektorima da u potpunosti iskoriste nove tehnologije kako bi poboljšali svoju konkurentnost

Iznos potpore po projektu: 825.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 80%

Ukupna sredstva: 27.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Izvor: deskkultura

Dokumentacija