KREATIVNA EUROPA – Potpora za Cirkulaciju europskih književnih dijela

Referentni broj: CREA-CULT-2021-LIT

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 24.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2021.

Prihvatljivi korisnici: Projektne prijedloge mogu prijaviti pravne osobe (privatne i javne) uspostavljene u državama koje participiraju u programu Kreativna Europa, aktivne u knjižnom i izdavačkom sektoru kao samostalni prijavitelji, ali i partnerski konzorciji pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti dokazati svoje pravno postojanje za razdoblje od dvije godine do roka predaje prijave.

Svrha poziva: Potpori za Cirkulaciju europskih književnih dijela cilj je podržati projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom knjiženih djela.

Sažetak:

Ovim Pozivom nastojat će se podržati oko 40 projekata, koje provodi jedan entitet ili grupa organizacija/partnerski konzorcij. Svaki se projekt mora temeljiti na zdravoj uredničkoj i promocijskoj strategiji koja obuhvaća paket od najmanje 5 prihvatljivih naslova prevedenih s prihvatljivih jezika i na njih, te mora sadržavati i sljedeće elemente:

 • projektni prijedlog doprinosi raznolikosti literature u ciljnoj zemlji (ili zemljama), uključujući djela iz zemalja koja su nedovoljno zastupljena, a posebno djela napisana na manje korištenim jezicima;
 • strategija distribucije osigurava širok i lak pristup djelima za širu javnost;
 • strategija promocije doprinosi povećanju i širenju publike za europska književna djela beletristike;
 • projektni prijedlog potiče suradnju između autora, prevoditelja, izdavača, distributera, prodavača knjiga, knjižnica, festivala i književnih događaja;
 • projektni prijedlog doprinosi podizanju profila prevoditelja i poštuje načelo pravične naknade;
 • projektni prijedlog doprinosi međusektorskim prioritetima (uključivanje, rodna ravnopravnost i smanjenje utjecaja na okoliš).

Predviđeno je da podržani projektni prijedlozi budu u trajanju do 36 mjeseci.

Prihvatljive aktivnosti / troškovi:

Prihvatljivi jezici za književno prevođenje:

 • izvorni jezik i ciljni jezik moraju biti “službeno priznati jezici” zemalja koje ispunjavaju uvjete Programa. “Službeno priznati jezici” su oni definirani Ustavom ili bilo kojim relevantnim zakonom dotične države;
 • prikladni su prijevodi s latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike;
 • ciljni jezik mora biti materinji jezik prevoditelja (osim u slučajevima s rjeđe govornim jezicima, ako izdavač pruži konkretno objašnjenja za to);

Prijevodi sa jednog službenog jezika na drugi bit će usvojeni samo ukoliko se planira distribucija izvan dotične države

Izvorna djela koja su prihvatljiva za prijevode:

 • prijevodi u tiskanom ili digitalnom formatu (e-knjige i audio knjige);
 • beletristika, bez obzira na književni žanr ili format, poput romana, kratkih priča, kazališna i radio predstava, poezija, strip i literatura za mlade;

Autori djela moraju biti državljani, stanovnici ili priznati kao dio književne baštine države koja ispunjava uvjete Programa. Djela moraju već biti objavljena te ne smiju biti već prevedena na ciljni jezik, osim ako novi prijevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Literatura

Iznos potpore po projektu:

 • prijevodi do 10 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 100.000
 • prijevodi do 20 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 200.000
 • prijevodi najmanje 21 različit naslov, sufinanciranje do EUR 300.000

Intenzitet potpore:/

Ukupna sredstva: 5.000.000,00 EUR raspodijeljeno na

Nadležno tijelo: Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Izvor: deskkultura

Dokumentacija