Javno savjetovanje o Pozivu „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Datum objave: 1.7.2022.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I1

Status: U najavi

Rok za uključivanje u javno savjetovanje: 1.8.2022.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

– Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

– Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

– Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost

– Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

*Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Svrha poziva: Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Sažetak: Predmet poziva je transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Grupa A. Državne potpore uključujući potpore male vrijednosti

 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijanu imovinu
 2. Savjetodavne usluge povezane s projektom
 3. Usavršavanje djelatnika
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Aktivnosti povezane s provedbom projekta

Grupa 2: Potpore male vrijednosti

 1. Aktivnosti unapređenja procesa i organizacije poslovanja s ciljem prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i poboljšanja kvalitete usluga
 2. Aktivnosti upravljanja projektom

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Grupa A. Državne potpore uključujući potpore male vrijednosti: 300.000,00 HRK – 7.500.000,00 HRK

Grupa B. Potpore male vrijednosti: 100.000,00 HRK – 1.400.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

Grupa A. Državne potpore uključujući potpore male vrijednosti:

 1. Regionalne potpore: a) Grad Zagreb: 55% za mala poduzeća, 45% za srednja, b) Sjeverna i Panonska Hrvatska: 70% za mala poduzeća, 60% za srednja poduzeća, c) Jadranska Hrvatska: 60% za mala, 50% za srednja poduzeća;
 2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50% prihvatljivih troškova;
 3. Potpore MSPovima za sudjelovanje na sajmovima: 50% prihvatljivih troškova;
 4. Potpore za usavršavanje: 60% za srednja, a 70% za mala poduzeća;
 5. Potpore male vrijednosti: 50% prihvatljivih troškova

Grupa B: Potpore male vrijednosti: 85% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 250.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: esavjetovanja