Javni poziv „Znanstveni centri izvrsnosti“

Datum objave: 29.12.2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: PK.1.1.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 30.12.2023. 12:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.2.2024. 16:00:00

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su navedeni u Prilogu 11. Popis unaprijed utvrđenih prijavitelja.

Svrha poziva: Jačanje istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti koja pomiču granice istraživanja i znanja te doprinose razvoju novih tehnologija i inovacija, a koja će pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata.

Sažetak: Poziv Znanstveni centri izvrsnosti (ZCI) podržava projekte koji pomiču granice istraživanja i znanja te doprinose razvoju novih tehnologija i inovacija u tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine. Pozivom se nastoji pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata ZCI-ja uz fokus na razvoj novih tehnologija i njihovoj primjeni u gospodarstvu, vodeći računa o najnovijim europskim i globalnim trendovima. Vrhunska istraživanja u sklopu poziva povećat će i unaprijediti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te potaknuti transfer tehnologije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljive aktivnosti za istraživačke organizacije:

 1. Izvođenje vrhunskih istraživanja u jednom ili više tematskih prioritetnih područja S3
 2. Aktivnosti međunarodne mobilnosti
 3. Izobrazba i usavršavanje osoblja ZCI-ja
  1. Pohađanje doktorskog studija
  1. Osposobljavanje i usavršavanje
 4. Aktivnosti vezane zatransfer znanja i tehnologije
  1. Pravna i poslovna validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva;
  1. Zaštita intelektualnog vlasništva;
  1. Priprema za komercijalizaciju (licenciranje)
  1. Ostale aktivnosti povezane s provjerom i zaštitom intelektualnog vlasništva i pripremom za licenciranje i druge oblike komercijalizacije rezultata projekta.
 5. Diseminacija rezultata projekta (priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti proizašle iz istraživačkog rada) – Obavezna aktivnost
 6. Informiranje i vidljivost – Obavezna aktivnost
 7. Administrativno vođenje projekta

Prihvatljive aktivnosti za poduzeća:

1. Izvođenje vrhunskih istraživanja u jednom ili više tematskih prioritetnih područja S3;

2. Aktivnosti vezane zatransfer znanja i tehnologije (napomena: nije prihvatljivo za velika poduzeća)

a) Pravna i poslovna validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva;

b) Zaštita intelektualnog vlasništva;

c) Priprema za komercijalizaciju (licenciranje)

d) Ostale aktivnosti povezane s provjerom i zaštitom intelektualnog vlasništva i pripremom za licenciranje i druge oblike komercijalizacije rezultata projekta.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznosbespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 1.500.000,00 EUR, a najviši iznoskoji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u okviru Poziva iznosi 3.000.000,00 EUR.

Intenzitet potpore: 

 1. Potpore za inovacije za MSPove: 50%
 2. Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
 3. Za industrijsko istraživanje: 80% za malo poduzeće, 75% za srednje poduzeće, 65% za veliko poduzeće, 100% za istraživačku organizaciju
 4. Za eksperimentalni razvoj: 60% za malo poduzeće, 50% za srednje poduzeće, 40% za veliko poduzeće, 100% za istraživačku organizaciju

Ukupna sredstva: 12.000.000,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Izvor: eKohezija

Dokumentacija