Javni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Datum objave: 11.5.2022.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.1.1.16

Status: Obustavljen

Datum početka prijave: 25.5.2022. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.8.2022. ili do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • neprofitne organizacije.

Obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

VAŽNO: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dana 28. srpnja 2022. godine objavilo je Obavijest o produženju obustave Poziva do 31. kolovoza 2022. Više…

VAŽNO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 26. svibnja 2022. godine objavilo je obustavu Poziva s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Obustava stupa na snagu 26. svibnja 2022. u 16:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 31. srpnja 2022. godine. Više…

Svrha poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Element 1 – „Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici“

Element V. Promidžba i vidljivost

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:  Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Ukupna sredstva: 200.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Izvor: esf

Dokumentacija