Javni poziv Zaželi – faza II

Datum objave: 19.02.2020.

FOND: Europski socijalni fond

Referentni broj: UP.02.1.1.13

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 02.03.2020.od 9:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.5.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • Neprofitne organizacije
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave

VAŽNO: Dana 13. travnja 2021. godine objavljena je obavijest o produženju obustave Poziva do 31. svibnja 2021. godine koji je ujedno rok za podnošenje projektnih prijedloga sukladno točki 5.2 Uputa za prijavitelje. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 13. siječnja 2021. godine objavljena je obavijest o obustavi poziva od 13. siječnja 2021. godine u 18:00 sati do 13. travnja 2021. godine do kraja dana. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 24. rujna 2020. godine objavljena je obavijest o ponovnoj obustavi poziva s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Poziv se obustavlja do 22. prosinca 2020. godine. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 21.9.2020. godine objavljena je obavijest o povećanju alokacije Poziva na ukupno 586.000.000,00 HRK i obavijest o prekidu obustave, čime će zaprimanje projektnih prijedloga ponovno biti moguće od 23.9.2020. od 9:00 sati.

VAŽNO: Dana 6.8.2020. objavljena je Obavijest o obustavi Poziva s obzirom na to da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Poziv se obustavlja do 6. studenog 2020. uključujući cijeli taj dan. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 2. lipnja 2020. objavljena je četvrta izmjena natječajne dokumentacije kojom se mijenja u dijelu pojednostavljenih troškovnih opcija. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 18. svibnja 2020. objavljena je Treća izmjena Poziva kojom se mijenja članak 5.5. Uputa za prijavitelje “Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga”. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 5. ožujka 2020. objavljena je i Druga izmjena Poziva i pripadajuće dokumentacije u skladu s odlukom o povećanju alokacije s 300.000.000,00 HRK na 500.000.000,00 HRK. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 28. veljače 2020. objavljena je Prva izmjena Poziva i pripadajuće dokumentacije. Više na poveznici…

Svrha poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Sažetak: Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05). Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici u trajanju do 12 mjeseci
  2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u iznosu do 5.000,00 HRK po polaznici osposobljavanja
  3. Promidžba i vidljivost (u iznosu do 3% ukupne vrijednosti projekta)
  4. Upravljanje projektom i administracija

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 500.000 HRK – 5.000.000 HRK

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 586.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Izvor: strukturni fondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link