Javni poziv za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Datum objave: 13.04.2018.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.03.2.1.14

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 11.06.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020.

Prihvatljivi korisnici: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik

VAŽNO: Dana 28. svibnja 2020. Ministar Horvat je donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 10.600.000,00 kn te sada iznosi 48.600.000,00 kn. Više na poveznici…

VAŽNO! (23. siječnja 2020.): Obavijest o zatvaranju Poziva: Uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv. Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 23. siječnja 2020. godine, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.

VAŽNO: Dana 30. listopada 2019. objavljena je najava obustave Poziva koja će trajati od 4. studenog 2019. do 31. siječnja 2020. godine zbog zaprimanja projekata čiji iznos tražene potpore premašuje raspoloživu alokaciju. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 14. kolovoza 2019. objavljena je druga izmjena Poziva, kojom je izmijenjen Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama. Druge odredbe natječaja i dokumentacija ostaju nepromijenjeni.

Svrha poziva: Svrha poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Sažetak: Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: U sklopu projekata su prihvatljivi: 1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije, 2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti, 3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, 4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti, 5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti, 6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 1.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore:  85% za mikro i mala poduzeća, 65% za srednja poduzeća

Ukupna sredstva: 48.600.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link