Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Datum objave: 2.12.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: U najavi

Datum početka prijave: 15.12.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.5.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

VAŽNO: Dana 22. ožujka 2021. godine je objavljena obavijest o produljenju roka za dostavu projektnih prijedloga za 2 mjeseca, odnosno do 31. svibnja 2021. Više na poveznici…

Svrha poziva: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Sažetak: Program je namijenjen povećanju apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Program predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Sufinancira se provedba EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 250.000,00 HRK – 10.000.000,00 HRK (odnosno do 1.000.000,00 HRK za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške)

Intenzitet potpore:  do 50 % od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi EU projekta. 

Ukupna sredstva: 630.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija