Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave

Datum objave: 1.07.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: P/1966904 

Status: Zatvoren od 1. kolovoza 2019. zbog iskorištenosti sredstava

Datum početka prijave: 02.07.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.12.2019.

Prihvatljivi korisnici:

  1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLRS
  3. ustanove čiji su osnivači JLRS, a koje imaju sklopljen Ugovor o EU projektu u okviru:
  • Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020.,
  • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020.

Svrha poziva: Svrha poziva je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u njihovom većinskom vlasništvu u što uspješnijoj provedbi EU projekata.

VAŽNO: S danom 1. kolovoza 2019. Javni poziv je zatvoren s obzirom da je ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstva Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Obavijest o zatvaranju dostupna je ovdje.

Sažetak: Sredstva se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Pravo na sufinanciranje učešća Korisnik ostvaruje samo za prihvatljive troškove vlastitog učešća u EU projektu ovjerene nakon 1. siječnja 2015. od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalna 7.500.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: 

NA LOKALNOJ RAZINI:

• 80% za EU projekt s područja I. i II. skupine JLS

• 70% za EU projekt s područja III. i IV. skupine JLS

• 60% za EU projekt s područja V. i VI. skupine JLS

• 50% za EU projekt s područja VII. i VIII. skupine JLS, osim Grada Zagreba.

NA REGIONALNOJ RAZINI:

• 80% za EU projekt s područja I. skupine JP(R)S

• 70% za EU projekt s područja II. skupine JP(R)S

• 60% za EU projekt s područja III. skupine JP(R)S

• 50% za EU projekt s područja IV. skupine JP(R)S i Grad Zagreb.

Ukupna sredstva: 300.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link