Javni poziv za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga)

Datum objave: 21.6.2022.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: ZO/EnU-2/2022

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 21.6.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.8.2022.

Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, čiji projekt se u cijelosti provodi u Republici Hrvatskoj

Svrha poziva: Cilj poziva je omogućiti provedbu projekata udruga u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Sažetak: Javni poziv je otvoren do 31.8.2022., a prijaviti se mogu udruge s projektima iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Aktivnosti ponovne uporabe
  • Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna
  • Organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata
  • Aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama
  • Pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša
  • Promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka
  • Provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti
  • Provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  • Provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najmanji iznos koji se može dodijeliti je 20.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti je 80.000,00 kn po pojedinom odobrenom projektu.

Intenzitet potpore: 

– Do 80% opravdanih troškova za projekte na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka;

– Do 60% opravdanih troškova za projekte na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka;

– Do 40% opravdanih troškova za projekte na ostalim područjima RH.

Ukupna sredstva: 6.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija