Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova”

Datum objave: 20.10.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 3.12.2020.u 9:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“. Korisnici po ovom Javnom pozivu su gradovi i općine. Prijavljeni projekti moraju biti usuglašeni sa smjernicama i ciljevima usvojenih strateških dokumenata razvoja pametnog grada ili općine.

Sažetak: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova”. Korisnici po ovom Javnom pozivu su gradovi i općine. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 8.000.000,00 kuna. Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Područja na koja se odnosi ovaj Javni poziv su:

1. Kružno gospodarstvo

2. Održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene

3. Poboljšanje sigurnosti građana i imovine

4. Upravljanje gradom ili općinama i uslugama

5. Obrazovanje i kvaliteta života građana

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

– do 80% ako se radi o: projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode; projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;

– do 60% ako se radi o: projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;

– do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna sredstva: 8.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Tekst poziva

Ostala dokumentacija