Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

Datum objave: 19.06.2019.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 02.08.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2019.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)

VAŽNO: Dana 20. studenog 2019. godine objavljena je Obavijest o zatvaranju poziva zbog iskorištenja svih raspoloživih sredstava po Pozivu. Više na poveznici…

Svrha poziva: Primjenom koncepta pametnih gradova i općina moraju se ostvariti osnovni ciljevi integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje: održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Sažetak: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom, odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine.P

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: a) gospodarstvo, b) poboljšanje sigurnosti građana i imovine, c) održivi promet, d) gospodarenje energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene, e) upravljanje gradom ili općinom i uslugama, f) obrazovanje i kvaliteta života građana.

Prihvatljivi troškovi:

  1. troškovi rada zaposlenih na projektu,
  2. troškovi vanjskih usluga,
  3. troškovi vezani uz promotivne aktivnosti izravno vezani uz provedbu projekta,
  4. troškovi vezani uz kupnju nove neophodne opreme i uređaja za provedbu projekta,
  5. Ostali troškovi neophodni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: najviše 200.000,00 kn po zahtjevu

Intenzitet potpore:  od 40% do 80% prihvatljivih troškova, ovisno o području gdje se korisnik nalazi

Ukupna sredstva: 8.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link