Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

Datum objave: 12.5.2022.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 12.5.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.6.2022.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave od I do VI skupine prema indeksu razvijenosti

Svrha poziva: Financijska potpora projektima koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga.

Sažetak: S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je danas Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi 400.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: 

  • 80% ukupnih prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva iz I skupine
  • 70% ukupnih prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva iz II skupine
  • 60% ukupnih prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva iz III skupine
  • 50% ukupnih prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva iz IV skupine
  • 40% ukupnih prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva iz V skupine
  • 30% ukupnih prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva iz VI skupine

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Izvor: MPUGDI

Dokumentacija