Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

Datum objave: 13.12.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: ZO 7/2021

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 13.12.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2021.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom, i to:

  • Trgovačka društva u vlasništvu jedne ili više JLS;
  • Pravne i fizičke osobe-obrtnici, koji temeljem koncesije obavljaju usluge saklupljanja komunalnog otpada.

Svrha poziva: Svrha poziva je povećanje zaštite okoliša na razinu koja premašuje norme Unije odnosno povećanja razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije.

Sažetak: Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja u nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a s ciljem povećanja zaštite okoliša na razinu koja premašuje norme Unije odnosno povećanja razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije. Provedbom projekata se očekuje smanjenje emisije CO2 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka, što je u skladu s planom Europske unije Fit for 55.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su aktivnosti nabave jednog ili više vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva:

  • vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • radni strojevi – čistilice na električni pogon,
  • plovila na električni i hibridni pogon.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Prema modelu A, koriste se sredstva Programa dodjele de minimis potpore, a maksimalni iznos potpore je 1.500.000,00 HRK.

Prema modelu B, koriste se sredstva Programa dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša, odnosno financiraju se projekti kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije, a maksimalni iznos potpore je 2.000.000,00 HRK za mikro i male, 3.000.000,00 HRK za srednje, a 4.000.000,00 HRK za velike poduzetnike.

Intenzitet potpore:  Prema modelu A, intenzitet potpore ovisi o lokaciji ulaganja, i to:

  • do 80% opravdanih troškova za područja posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;
  • do 60% opravdanih troškova za drugu skupinu otoka i brdsko-planinska područja;
  • do 40% opravdanih troškova za ostala područja RH.

Prema modelu B, iznosi potpore određeni su u tablicamaza svako pojedino vozilo/plovilo prihvatljivo kroz ovaj poziv.

Ukupna sredstva: 36.500.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija