Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Datum objave: 7.7.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-5/21

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.7.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2021.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Svrha poziva: Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 232 nova energetski učinkovita vozila.

Sažetak: Predmet ovog poziva je sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to: električnih bicikala (5-15 kom), turističkih vozila i vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su aktivnosti kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to:

-električnih bicikala (5-15 kom),

– turističkih vozila,

– vozila kategorija L1- L7 na električni pogon,

– zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

– vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

  • najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
  • najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Intenzitet potpore: 

  • do 80% opravdanih troškova korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
  • do 40% opravdanih troškova svim ostalim korisnicima

Ukupna sredstva: 15.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija