Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama

Datum objave: 3.7.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: /

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 21.9.2020. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

  •  Jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave
  • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
  • Javne ustanove i trgovačka društva u javnom sektoru

VAŽNO: Dana 11. studenog 2020. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Obavijest o zatvaranju Poziva. Više na poveznici…

VAŽNO: Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, ovaj Poziv je obustavljen 23.10.2020. Više na poveznici…

Svrha poziva: dodjela sredstava za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Sažetak:

Sredstva sufinanciranja će se dodjeljivati za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva, dizalicom topline, sunčanim toplinskim pretvaračima te fotonaponskim pretvaračima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su ugradnja jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

  • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva,
  • s dizalicom topline,
  • sa sunčanim toplinskim pretvaračima te
  • s fotonaponskim pretvaračima.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 500.000,00 HRK po prijavi

Intenzitet potpore: 80% / 60% / 40% ovisno o indeksu razvijenosti JLR(P)S

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija