Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima

Datum objave: 28.10.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.12.2020. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici: trgovačka društva u javnom sektoru, trgovačka društva u privatnom sektoru, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Svrha poziva: Svrha poziva je dodjela sredstava trgovačkim društvima, obrtnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za projekte energetske učinkovitosti i/ili korištenje obnovljivih izvora energije u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima, čime se ostvaruje ušteda od minimalno 30% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

Sažetak: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je očekivani natječaj za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Popunjavanje prijave i učitavanje dokumentacije će biti omogućeno od 1.12.2020., a datum početka prijava 14. prosinca od 9:00 sati.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Nabava i ugradnja mjera energetske učinkovitosti (učinkovitiji elektromotorni pogoni, povećanje učinkovitosti toplinske energije, učinkoviti rashladni sustavi, revitalizacija toplinske i električne infrastrukture, zamjena primarnog energenta, zahvati na energetskim agregatima, uvođenje ili poboljšanje sustava za regulaciju, učinkoviti sustavi rasvjete, pametna brojila…)
  2. Nabava i ugradnja sustava korištenja obnovljivih izvora energije (sustavi s kotlom na drvnu sječku, pirolitički kotao na drva, dizalice topline, sunčani toplinski pretvarači, fotonaponski pretvarači…)
  3. Stručni nadzor radova

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 1.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 

  • Do 80% ako se radi o ulaganjima na području posebne državne skrbi ili prvoj skupini otoka,
  • Do 60% ako se radi o ulaganjima na drugoj skupini otoka ili brdsko-planinskom području
  • Do 40% ako se radi o ulaganjima na ostalim područjima RH

Ukupna sredstva: 25.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija