Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini

Datum objave: 15.3.2024.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 25.3.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 25.6.2024.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište) ili za nekretninu za koju imaju ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji upisan u zemljišne knjige.

Svrha poziva: Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Sažetak: Ministarstvo turizma i sporta poziva sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da dostave projektne prijedloge sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije koje se odnose na unapređivanje sportske infrastrukture, odnosno izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina te opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljivi projektni prijedlozi su oni čija realizacija i prihvatljivi troškovi potiču ili pridonose podizanju kvalitete uvjeta (sportskih građevina) za provedbu sportskih aktivnosti i sufinanciranju po programskim područjima koji su u skladu s propisanim uvjetima ovog Javnog poziva. Projektni prijedlog mora biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina:

1. nogometno igralište prirodna trava/veliko,

2. nogometno igralište umjetna trava/veliko,

3. sportska dvorana – potrebno je navesti za koji sport ili sportove,

4. vanjsko sportsko igralište – potrebno je navesti za koji sport ili sportove,

5. atletska staza,

6. teniski teren,

7. ostalo – potrebno je navesti za koji sport ili sportove (kuglana, skijalište, boćalište, bazen, streljana, klizalište, biciklistička staza i sl.). Ako se prijavljuje klizalište, bazen, sportski teren ili slično, isto se ne može prijaviti kao mobilna građevina koja se postavlja privremeno, kratkoročno i potom uklanja. Ako se prijavljuje biciklistička staza ne može se prijaviti kao prometna infrastruktura (dio prometne mreže u funkciji mobilnosti građana) već kao građevina na kojoj se provode sportske djelatnosti,

8. posebno programsko područje – potrebno je navesti jednu od podskupina: outdorfitness/street workout ili vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

– do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,

– do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,

– do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

– do 45.000,00 EUR za projekte posebnog programskog područja

Intenzitet potpore:  Ministarstvo će sufinancirati najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina

Ukupna sredstva: 11.800.830,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Dokumentacija