Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Datum objave: 2.6.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-4/21

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 24.6.2021. od 8:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– nemaju poslovne račune u blokadi,

– ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

VAŽNO: Nakon isteka roka od 8 dana za dovršetak prijave, ostalo je neutrošeno 1.839.877,70 kuna te će se Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/21) ponovo otvoriti u četvrtak 24. lipnja 2021. godine od 08:00 sati. Više na poveznici…

Svrha poziva: Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.732 nova energetski učinkovita vozila.

Sažetak: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva. Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda i sadrži podatke o:

• Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,

• Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila. Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

• vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,

• vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

• vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

• električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km,

• vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,

• vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km.

Predmet Poziva nije sufinanciranje kupnje električnih bicikala što uključuje i bicikle s pomoćnim motorom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000,00 kuna. Sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000,00 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000,00 kuna. S maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik.

Građani sufinanciranje mogu ostvariti za jedno novo vozilo, dok tvrtke mogu kupiti i više njih, ali maksimalno mogu dobiti do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Intenzitet potpore:  40%

Ukupna sredstva: 90.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: FZOEU

Izvor: fzoeu

Dokumentacija