Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Datum objave: 21.6.2022.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-5/22

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 21.6.2022. od 9:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga).

Svrha poziva: Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila.

Sažetak: Predmet ovog poziva je sufinanciranje kupnje isključivo novih energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to: električnih bicikala, vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su aktivnosti kupnje isključivo novih energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to:

-električnih bicikala,

– vozila kategorija L1- L7 na električni pogon,

– zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

– vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: najviše 400.000,00 kuna uz ograničenja po pojedinačnom vozilu

Intenzitet potpore:  do 40% opravdanih troškova

Ukupna sredstva: 5.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija