Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Datum objave: 21.6.2022.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-4/22

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 27.6.2022. od 8:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022. ili do iskorištenja sredstava

Prihvatljivi korisnici:

  • Punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području RH;
  • Fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga) koje imaju sjedište u RH, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja niti poslovne račune u blokadi.

VAŽNO: 27.6.2022. Rezerviran cjelokupni budžet Fonda za energetski učinkovita vozila. Više na poveznici…

Svrha poziva: Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila.

Sažetak: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva je kupnja sljedećih vozila:

– vozila kategorija L1- L7 na električni pogon,

– zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

– vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 20.000,00 do 70.000,00 HRK ovisno o kategoriji vozila. Pravne osobe mogu ostvariti potporu za jedno ili više vozila, do najviše 400.000,00 kuna, također uz ograničenja po pojedinačnom vozilu.

Intenzitet potpore:  40% opravdanih troškova

Ukupna sredstva: 103.300.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija