Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Datum objave: 29.10.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 11.12.2020. u 9:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, ustanove i proračunski korisnici – vlasnici ili suvlasnici kulturnog dobra za koje traže potporu

VAŽNO: Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, koji je objavljen 29. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 11. prosinca 2020. godine u 9:00, FZOEU je privremeno obustavio poziv. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha poziva je energetska obnova vanjske ovojnice, učinkovitiji strojarski sustavi, elektrotehnički sustavi i ugradnja jednog ili više novih sustava za korištenje OIE u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra.

Sažetak: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dana 29.10.2020. godine Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE i stručni nadzor.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 1.000.000,00 HRK po projektu

Intenzitet potpore: 

  • Do 80% ukoliko se radi o ulaganju u svrhu očuvanja zaštićenih dijelova prirode ili ulaganju na području od posebne državne skrbi, prvoj skupini otoka, prvoj skupini JLS prema indeksu razvijenosti, prvoj skupini JP(R)S prema indeksu razvijenosti.
  • Do 60% ukoliko se radi o ulaganjima na brdsko-planinskom području, drugoj skupini otoka, drugoj skupini JLS prema indeksu razvijenosti, drugoj skupini JP(R)S prema indeksu razvijenosti.
  • Do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode na ostalim područjima RH.

Ukupna sredstva: 9.700.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija