Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini

FOND: Državni proračun RH

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 29.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.7.2021.

Prihvatljivi korisnici:

 • samostalni umjetnici
 • nezavisni profesionalci koji su članovi strukovnih udruga u području kulture i umjetnosti
 • umjetničke organizacije koje angažiraju samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce
 • strukovne udruge u području kulture za programe samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca

Svrha poziva:

Cilj Javnog poziva jest potaknuti daljnji razvoj svih kulturnih djelatnosti (audiovizualne, izvedbene, književne i prevoditeljske te vizualne) u okolnostima snažnijeg pokretanja umjetničkog djelovanja u skladu s izmijenjenim epidemiološkim okolnostima.

Sažetak:

Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom bilo onemogućeno ili bitno otežano planiranje i obavljanje umjetničke djelatnosti.

Temeljni kriteriji za prijavitelje su: 

 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa

(*za specifične kriterije pogledati opis poziva na stranicama Ministarstva kulture i medija)

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • razvoj novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s epidemiološkim okolnostima 
 • financiranje digitalne prilagodbe i nadogradnje postojećih kulturno-umjetničkih sadržaja (poput interakcije, edukacije i sl.) upotrebom novih tehnologija i digitalnih alata (podcasti, video servisi…)

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak honorara samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca za realizaciju programa (najmanje 60% odobrenog iznosa što će se morati prikazati u izvješću o realizaciji)
 • trošak ostalih autorskih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

Područja audiovizualnih, izvedbenih, književnih i prevoditeljskih te vizualnih umjetnosti.

Iznos potpore po projektu:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: minkult

Dokumentacija