Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

Datum objave: 30.10.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 30.10.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 20.11.2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • umjetničke organizacije
 • strukovne udruge u području kulture
 • samostalni umjetnici
 • nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti

Svrha poziva: Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim) u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.

Sažetak: Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Potpore se dodjeljuju za:

 • financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.)
 • kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Intenzitet potpore: 

 • ukupan trošak svih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: Ministarstvo kulture

Dokumentacija