Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Datum objave: 1.2.2024.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.2.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.3.2024. do 15:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Program je namijenjen:

  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
  • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
  • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Svrha poziva: Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Sažetak: Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 1. veljače 2024. do 1. ožujka 2024. (do 15:00 sati) te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Program se sastoji od sljedećih područja ulaganja:

Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta:

• Programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije

• Izrada studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj

• Organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata

• Nabava opreme

• Manji infrastrukturni radovi

Prioritet 2. Investicijski projekti:

• Infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

• Nabava opreme za projekte koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

Tematsko područje projektnog prijedloga može biti kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne ili gospodarske namjene, a njegovom provedbom će se doprinijeti povećanju kvalitete života i standardu usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioritet 1 iznosi od 10.000.00 eura do najviše 50.000,00 eura. Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioriteta 2 iznosi od 50.000,00 eura do najviše 300.000,00 eura.

Intenzitet potpore:  nema

Ukupna sredstva: 3.145.677,00 EUR, od čega 2.145.677,00 EUR za Prioritet 1, a 1.000.000,00 EUR za Prioritet 2.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija