Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Datum objave: 16.09.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.9.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.10.2019.

Prihvatljivi korisnici: Udruge upisane u Registar udruga najmanje godinu dana do datuma objave poziva za prioritetne osi 1 i 2, a najmanje tri godine za prioritetnu os 3.

Svrha poziva: Opći cilj Poziva je unapređenje i zaštita prava djece i aktivna podrška obitelji, a posebni ciljevi Poziva su provođenje edukativnih projekata koji su usmjereni aktivnoj participaciji djece, provođenje projekata podrške zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici, provođenje trogodišnjih programa usmjerenih podršci posvojiteljima i potencijalnim posvojiteljima i provođenje trogodišnjih programa usmjerenih razvoju udomiteljstva kroz promociju udomiteljstva te podršku udomiteljima.

Sažetak: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv za  udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za financijsku potporu kroz tri (3) prioritetna područja: Promicanje i zaštita prava djece (jednogodišnji projekti), Podrška obitelji (jednogodišnji projekti) i Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva (trogodišnji programi).

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Prihvatljive aktivnosti za prioritetne osi 1 i 2:

 • aktivnosti usmjerene kvalitetnijem usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života;
 • senzibilizacija poslodavaca na fleksibilniji odnos spram radnika koji imaju malodobnu djecu do 10 godina – osobito za jednoroditeljske obitelji);
 • podizanje roditeljskih kompetencija za ciljane skupine korisnika navedenih u Pozivu (roditelji u zatvoru, roditelji čija djeca prose);
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja za teme iz Poziva (aktivno sudjelovanje djece, usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, senzibilizacija poslodavaca u sklopu projektnih aktivnosti);
 • individualni i grupni rad s ciljanim skupinama korisnika prema Pozivu;
 • ciljane radionice iz djelokruga Poziva;
 • evaluacija projekta;
 • tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata;
 • izrada digitalnih slikovnica za djecu vezanih uz unapređenje i zaštitu prava djece i aktivnu podršku obitelji;
 • nabavka opreme.

Prihvatljive aktivnosti u prioritetnoj osi 3:

 • edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe edukativnih programa za ciljane skupine, usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života, senzibilizaciju poslodavaca na fleksibilniji odnos spram radnika koji imaju malodobnu djecu do 10 godina – osobito za jednoroditeljske obitelji);
 • osnaživanje i podizanje kvalitete života udomiteljskih obitelji;
 • provođenje organiziranih aktivnosti slobodnog vremena u prirodi;
 • psihosocijalna podrška i savjetovanje;
 • podizanje roditeljskih kompetencija;
 • podizanje kapaciteta i razvoj socijalnih vještina putem radionica, škola za roditelje, telefonskog informiranja i sl.;
 • unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete podrške obitelji u teškoćama;
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • različite radionice;
 • usluge supervizije, evaluacije i sl.;
 • organiziranje provedbe supervizijske podrške za zainteresirane stručnjake svih savjetovališta;
 • javno zagovaranje;
 • tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata/programa;
 • nabavka opreme.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Prioritetno područje 1. od 20.000,00 HRK do 50.000,00 HRK

Prioritetno područje 2. od 20.000,00 HRK do 100.000,00 HRK

Prioritetno područje 3. od 150.000,00 HRK do 250.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  do 100% ukupno prihvatljivih troškova za prioritetne osi 1 i 2, te do 85% ukupno prihvatljivih troškova za prioritetnu os 3.

Ukupna sredstva: 6.316.000,00 HRK (za prioritetnu os 1 – 500.000,00 HRK, za prioritetnu os 2 – 3.316.000,00 HRK, te za prioritetnu os 3 – 2.500.000,00 HRK)

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvor: mdomsp

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link