Javni poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2022. godinu

Datum objave: 8.11.2021.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 8.11.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.12.2021.

Prihvatljivi korisnici: Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju:

  • samostalni umjetnici,
  • umjetničke organizacije,
  • ustanove u kulturi i udruge te
  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi.

Svrha poziva: Cilj je Poziva razvoj programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnoga dopunskog programa potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području cijele Republike Hrvatske.

Sažetak: Podupiru se programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihovog kreativnog obrazovanja, senzibiliziraju djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Posebno se podupiru programi namijenjeni djeci i mladima od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Financiraju se programi i/ili radionice primjerene dobi korisnika koji omogućuju djeci i mladima upoznavanje s umjetničkim i kulturnim djelima, izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda u području suvremene umjetnosti, obuhvaćajući izvedbene umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Sredstvima ovoga Poziva mogu se financirati samo troškovi koji su u skladu s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Dokumentacija