Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi

Datum objave: 8.11.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 8.11.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 9.12.2019.

Prihvatljivi korisnici:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području RH,
 • udruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
 • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Svrha poziva: Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Sažetak: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, objavilo je Javni poziv kojem je cilj poticati sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispuniti potrebe i interese postojeće publike te stvoriti novu publiku.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.)
 • istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore:  nema

Ukupna sredstva: 2.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: Ministarstvo kulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link