Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u RH za 2022. godinu

Datum objave: 4.10.2021.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 4.10.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 5.11.2021.

Prihvatljivi korisnici: pravo podnošenja prijava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Svrha poziva: Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:

– stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju

– omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)

– povećanje vidljivosti kulturnih sadržaja u digitalnom obliku i drugim medijima: razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.)

–  istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju

– osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja

– osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima

– poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Sažetak: Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu, kojim će se financirati programi i aktivnosti poticanja angažiranog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, kako bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Samo neke od prihvatljivih programskih aktivnosti koje će biti financirane putem ovoga Poziva su aktivnosti usmjerene na stvaranje angažirane publike, aktivnosti koje omogućuju pristup kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima te povećavaju sudjelovanje u kulturi ranjivih skupina, programi kojima se potiče istraživanje, razmjena znanja i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, kojima se povećava vidljivost kulturnih sadržaja u digitalnom obliku i drugim medijima te daje poticaj umjetnicima i organizacijama u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna. – Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: Ministarstvo kulture

Dokumentacija